Bedre mulighed for hjemmepasning

Tvungen barsel skader familierne

Familierne skal frit kunne vælge, hvordan de ønsker at fordele barslen mellem forældrene.
Desværre forhindre den nye lov om øremærket barsel, at familierne frit kan vælge, hvordan barslen skal fordeles. Det vil betyde, at flere børn tvinges tidligere i institution.

Desværre bliver loven svær at ændre på, fordi den er et krav fra EU. Men der er heldigvis andre muligheder.

Hvis vi forbedre mulighederne for hjemmepasning, vil familierne frit kunne vælge igen.

Derfor vil jeg arbejde for at forbedre hjemmepasningsordningen, så tilskuddet dels bliver større og der ikke er begrænsning på, hvor længe man kan hjemmepasse sit barn.