Tag klimaet seriøst, det er en del af vores fremtid

Både politikere og erhvervslivet skal forpligtes til at tage klimaet seriøst. Derfor har vi brug for en ny klimalov, der forpligter Folketinget og erhvervslivet til at leve op til FN’s klimakonvention. Klimaloven skal gælde på tværs af ministerierne, så målene bliver indarbejdet i al ny lovgivning. 

Jeg kæmper for en ny klimalov der skal:

  • Leve op til FN’s klimakonvention (Parisaftalen)
  • Glæde på tværs af politiske områder
  • Forpligte erhvervslivet og Christiansborg på klare klimaforbedringer