Tag klimaet seriøst, det er en del af vores fremtid

Danmark skal udlede mindre co2, og vi skal nå 70% målsætningen i 2030, så Danmark lever op til Parisaftalen. Men det betyder, at der forsat mangler politiske beslutninger, hvis vi skal nå helt i mål. Derfor er det vigtigt, at et kommende folketing får sat mere tempo på end, hvad den Socialdemokratiske regering har leveret. 

Jeg kæmper for:

  • Vi når 70% målsætningen om reduktion af Co2 inden 2030 
  • At Danmark skal udlede mindre Co2
  • At den grønne omstilling skal bidrage til arbejdspladser i erhvervslivet